lørdag 21. april 2012

Ferdig med fyrste veke i praksis :)

Då var fyrste veka unnagjort i praksis.Har jammen meg gått fort og. Mykje informasjon og inntrykk å fordøye. Paragrafar, rutiner, behandlingsmøter osv. Neste veka er det to kveldsvakter og dagvakter. I løpet av veka skal eg også ha målsamtale i lag med kontaksjukepleiar og veiledar frå skulen. Så nå må eg bruke dagane til fylle ut handlingsplanen.Setje opp kva eg vil sette fokus på i løpet av praksisperioden. Den skal evaluerast gjennom heile praksisperioden.

onsdag 18. april 2012

Turnus

Idag fekk me utdelt turnusen til kontaktpersonane våre, så nå er oppgåva vår å setta opp vår eigen for dei 8 vekene. 240 timar skal me ha totalt. I dei inngår ei helg. Eit puslespel kvar gong. Minst 50 % av vaktene skal vera med kontaktsjukepleiar.

mandag 16. april 2012

Introduksjonsdag

Idag var det fyrste dag i psykiatripraksis. Heile dagen gjekk med til undervisning i følgjande emner: - Møte med pasient og pårørande, Haldningar blir utvikla i relasjon, Miljøterapi og relasjonsbehandling og Terapeutisk mestring av pasientar med aggresjonsproblematikk (TMA). I morgon skal me møte på dei enkelte avdelingane me skal vera på.

Ganske spesiellt å starte i psykiatripraksis same dag som rettsaka i Oslo.

søndag 15. april 2012

Psykiatripraksis

Ja i morgon begynne eg i ein ny praksisperiode på 8 veker. Noko som alltid er spennande. Dette er faktisk den siste praksisen kor me blir evaluert. Denne gong er det praksis innanfor psykiatrien. I den forbindelse har eg lese boka " I morgen var jeg alltid en løve" av Arnhild Lauveng. Kan anbefalast.

torsdag 12. april 2012

infodag

Idag har me vore på UiS å fått informasjon om den kommande praksisperioden som er i psykiatrien og truffe våre veiledarar. Dette blir spennande.I tillegg til dette vart det lagt fram forslag på neste års årsplan. Håpe den går i boks :)