søndag 5. februar 2012

Seminarer, vitenskapleg artikkel, eksamen og kommande praksisperiode

Ja nå var det lenge sidan eg har vore inne på bloggen. Sist eg skreiv var eg vel akkurat ferdig med praksis i heimesjukepleien. Nå etter nyttår har me hatt 3 veker med diverse seminar i emner som bl.a. HIV/ AIDS, pårørande, kreft, komplentær og alternativ medisin, organisajon og ledelse. Det har vore svært lærerike dagar.  Har også gjort eit gruppearbeid  i denne perioden, der me skulle granske ein vitenskapleg artikkel.Dette måtte me bestå for å kunne gå opp til eksamen.  Og det klarte me på første forsøk.Juhuu! Eksamenen me skal ha nå er i emnet med følgande tittel ;  " Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke, organisasjon og ledelse".

Etter påske er det igjen klart for 8 veker praksis, då er det psykiatrien. Veit ikkje kor eg skal vera enda.Spennande. Tenk til påske neste år er me faktisk ferdige :)