onsdag 18. april 2012

Turnus

Idag fekk me utdelt turnusen til kontaktpersonane våre, så nå er oppgåva vår å setta opp vår eigen for dei 8 vekene. 240 timar skal me ha totalt. I dei inngår ei helg. Eit puslespel kvar gong. Minst 50 % av vaktene skal vera med kontaktsjukepleiar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar